Nejlepším fondem roku 2015 se stal akciový podílový fond NN (L) Health Care | Investiceroku.cz

Publikováno: 3. února 2016

Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky šestého ročníku analýzy domácího trhu podílových fondů Fincentrum & Forbes Investice roku. Odborná porota letos posuzovala více než 700 podílových fondů.

V odborném posouzení analytiků letos obstál nejlépe fond NN (L) Health Care a získal titul Fincentrum& Forbes Investice roku 2015. Fond, který investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi v lékařském odvětví, dosáhl ze srovnávaných 707 fondů největšího „čistého nadvýnosu“. 

Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.

 

Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2014

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý tříletý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Konzervativní krátkodobý fond 2015

Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos

--

--

--

Konzervativní dluhopisový fond 2015

Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos

--

--

--

Progresivní krátkodobý fond 2015

Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term

9,85 %

6,94 %

0,71

Progresivní dluhopisový fond 2015

AMUNDI FUNDS BOND EUROPE

8,50 %

5,38 %

0,88

Akciový fond 2015

NN (L) Health Care

30,69 %

26,86 %

1,73

Zajištěný fond 2015

Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos

--

--

--

Smíšený fond 2015

J&T MONEY CZK

5,03 %

1,24 %

1,23

Investice roku 2015

(hlavní cena)

NN (L) Health Care

30,69 %

26,86 %

1,73

 

Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond Franklin K2 Alternative Strategies Fund. Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.

 

Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

 

Pro drobné investory je možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích velmi důležitá. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.