Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 | Investiceroku.cz

Publikováno: 5. února 2020

Desátý ročník analýzy českého investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 zná své vítěze.

Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech v hlavních kategoriích umístili: Conseq Invest Konzervativní v kategorii konzervativní fondy, Amundi Funds Euro Corporate Bond mezi konzervativními dluhopisovými fondy, progresivním dluhopisovým fondem roku je Franklin GCC Bond Fund, smíšeným fondem roku J&T Money CZK a v kategorii akciových fondů roku vyhrál Schroder ISF Global Sustainable Growth USD. Odborná porota zvolila také Investiční osobnost roku, jíž se stal portfolio manažer Ján Hájek z Erste Asset Management. Jako Investiční nápad roku porota ocenila fenomén podcastů s investiční tematikou. 

 

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 je vyhodnocením českého investičního trhu za uplynulý rok se zaměřením na investiční fondy. Projekt společnosti Fincentrum & Swiss Life Select má za cíl pravidelně přispívat ke zvyšování povědomí českých investorů o možnostech investování.

 

„Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life a.s.

 

„Z pohledu výnosů byl loňský rok extrémně úspěšný, dařilo se jak akciovým, tak dluhopisovým fondům. I přes obavy z přibližující se recese trhy rostly a investoři mohli být spokojení. Naším úkolem ve Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 bylo najít takové fondy, které se pouze nevezly na růstové vlně, ale dokázaly dosahovat co nejvyššího zisku s co nejnižším rizikem a to pokud možno dlouhodobě,“ řekl Jan Macek, produktový manažer Fincentrum & Swiss Life Select.

 

Hodnocení fondů, které jsou investorům na českém trhu nabízeny, je založené na objektivních kritériích. Srovnání bere do úvahy výkonnost, podstupované riziko a dosahování nadvýnosu pro investora, to vše s ohledem na stabilitu dosahovaných výsledků. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 hodnoceno 2 167 fondů.

 

VÝSLEDKY FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2019

 

Hlavní kategorie

 

Konzervativní fond:                                                      Conseq Invest Konzervativní

 

Konzervativní dluhopisový fond:                           Amundi Funds Euro Corporate Bond

 

Progresivní dluhopisový fond:                                 Franklin GCC Bond Fund

 

Smíšený fond:                                                                 J&T Money CZK

 

Akciový fond:                                                                  Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

 

 

Vedlejší kategorie

Nominace do vedlejších kategorií stanovila Odborná porota, která zvolila vítěze v dané kategorii.

 

Investiční nápad roku

Porota za Investiční nápad roku zvolila podcasty s investiční tématikou. Zaujaly ji mimo jiné tyto podcasty:

 • Myšlení finančníků (Michal Doubek)
 • Amundi Investiční myšlenky (Petr Šimčák)
 • Alter Eko (Roman Chlupatý)
 • Forbes Česko
 • Teorie peněz (Matúš Kuchálik)

 

Investiční osobnost roku

Investiční osobností roku byl porotou Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 zvolen Ján Hájek z Erste Asset Management. Porota ocenila jeho dlouhodobě otevřenou komunikaci vůči investorům a popularizaci portfolio managementu na českém trhu. Ján Hájek je portfolio manažer fondu TOP STOCS, který řídí již čtrnáct let a ve kterém se stará o majetek v objemu 16,7 mld. Kč.

 

 

METODIKA, KATEGORIE A ODBORNÁ POROTA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2019 

Základem hodnocení fondů v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 jsou celkové výnosy v českých korunách a čistý výnos se zohledněním vstupních a výstupních poplatků. Odečtením hodnoty bezrizikové míry získáme tzv. nadvýnos, který ukazuje přidanou hodnotu fondu vůči bezrizikové investici na finančním trhu. Každému fondu je následně vypočítávána celková roční volatilita, která vstupuje společně s nadvýnosem do výpočtu takzvaného Sharpeho poměru (Sharpe Ratio). Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika, která umožňuje srovnat fondy napříč kategoriemi a stanovit konečné pořadí.

 

Výsledky v hlavních kategoriích byly stanoveny na základě výpočtů, přičemž pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 Kategorie

Absolutní výnos

Sortino ratio

Information ratio

 Akciové

20 %

60 %

20 %

 Konzervativní dluhopisové

20 %

80 %

0 %

 Progresivní dluhopisové 

20 %

60 %

20 %

 Smíšené

0 %

100 %

0 %

 Konzervativní

35 %

65 %

0 %

 

Do letošního ročníku vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 byly nominovány fondy splňující tato kritéria:

 • fond je registrován k distribuci na českém trhu
 • fond je je určen pro retailovou klientelu
 • fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2019. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
 • fond je oceňován na denní nebo týdenní bázi

 

V rámci byly v letošním ročníku porota vyhodnotila následující kategorie:

Hlavní kategorie

 • Konzervativní fond
 • Konzervativní dluhopisový fond
 • Progresivní dluhopisový fond
 • Smíšený fond
 • Akciový fond

 

Vedlejší kategorie

 • Investiční nápad roku
 • Investiční osobnost roku

 

Odborná porota zasedala v tomto složení:

 • Jan Vedral (Conseq Investment Management)
 • Jan Maňák (BNP Paribas Asset Management)
 • Jan D. Kabelka (NN Investment Partners)
 • Petr Šimčák (Amundi Czech Republic Asset Management)
 • Jan Macek (Fincentrum & Swiss Life Select)

 

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku. 

Více na www.fcsls.cz a www.swisslife.com.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex® a čtvrtletně Index českého investora CII750. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz a hypoindex.cz.